HEM
WINDOWS
LINUX
INTERNET
OFFICE
ADOBE
ÖVRIGT
Adobe
Dreamweaver
Fireworks
InDesign
Illustrator
Photoshop
 

InDesign kortkommando

Dessa kortkommandon är hämtade främst från InDesign 2
Händelse Kommando Alternativt kommando 1 Alternativt kommando 2
Aktivera det senast använda fältet i paletten Ctrl + ´    
Anpassa sida till fönster Ctrl + 0    
Fäst mot stödlinjer Skift + Ctrl + ¨    
Gå till redigeringsrutan för skala Ctrl + Alt + 5    
Gå till sista ramen Skift + Ctrl + Alt + PgDn    
Normal visning Ctrl + Alt + Z    
Nästa uppslag Alt + PgDn, Standard Ctrl + Högerpil  
Optimerad visning Ctrl + Alt + O    
Pennverktyget P    
Pipettverktyget I    
Sista uppslaget Skift + Alt + PgDn    
Skalförändringsverktyget S    
Textverktyget T    
Växla mellan aktuell och föregående vy Ctrl + Alt + 2    
Växla måttsystem Skift + Ctrl + Alt + U    
Zooma in Ctrl + +    
Zooma ut Ctrl +    
Zoomverktyget Z    
Övertoningsverktyget G    
Används tillsammans med verktyget Standard
Aktivera växling av fyllnings och linjefärg X    
Alternativ för textramar... Ctrl + B    
Anpassa markering till fönster Ctrl + Alt + +    
Anpassa uppslag till fönster Ctrl + Alt + 0    
Använd fet Skift + Ctrl + B    
Använd färg ,    
Använd kursiv Skift + Ctrl + I    
Använd normal Skift + Ctrl + Y    
Använd spärrad Skift + Ctrl + F    
Använd standardfyllnings och standardlinjefärger D    
Använd övertoning .    
Automatisk avstavning på/av Skift + Ctrl + Alt + H    
Automatiskt radavstånd Skift + Ctrl + Alt + A    
Avmarkera allt Skift + Ctrl + A    
Avsluta Ctrl + Q    
Bantextverktyget Skift + T    
Bläddra nedåt en skärm PgDn, Text PgDn  
Bläddra uppåt en skärm PgUp, Text PgUp  
Centrerad Skift + Ctrl + C    
Dela upp Skift + Ctrl + G    
Direktmarkeringsverktyget A    
Disponera om alla artiklar Ctrl + Alt + '    
Dokumentinställningar... Ctrl + Alt + P    
Duplicera Skift + Ctrl + Alt + D    
Dölj linjaler Ctrl + R    
Dölj ramkanter Ctrl + H    
Dölj stödlinjer Ctrl + ¨    
Exportera... Ctrl + E    
Faktisk storlek Ctrl + 1    
Figursättning Ctrl + Alt + W    
Flytta till början av artikeln Ctrl + Home    
Flytta till slutet av artikeln Ctrl + End    
Färg F6    
Färgrutor F5    
Fäst mot baslinjeraster Skift + Ctrl + Alt + G    
Fäst mot stödraster för dokument Skift + Ctrl + §    
Föregående fönster Skift + Ctrl + F6    
Föregående sida Skift + PgUp, Tabeller Skift + PgUp, Text Skift + PgUp
Föregående uppslag Alt + PgUp, Standard Ctrl + Vänsterpil  
Första sidan Skift + Ctrl + PgUp, Tabeller Skift + Ctrl + PgUp, Text Skift + Ctrl + PgUp
Första uppslaget Skift + Alt + PgUp    
Genomskinlighet Skift + F10    
Gruppera Ctrl + G    
Gå bakåt Ctrl + PgUp, Tabeller Ctrl + PgUp, Text Ctrl + PgUp
Gå framåt Ctrl + PgDn, Tabeller Ctrl + PgDn, Text Ctrl + PgDn
Gå till föregående ram Ctrl + Alt + PgUp    
Gå till första ramen Skift + Ctrl + Alt + PgUp    
Gå till nästa ram Ctrl + Alt + PgDn    
Gå till redigeringsrutan för sidnummer Ctrl + J    
Gör om Skift + Ctrl + Z    
Handverktyget H    
Hela monteringsbordet Skift + Ctrl + Alt + 0    
Hjälp för InDesign ... F1    
Hyperlänkar Skift + F7    
Högerjustering Skift + Ctrl + R    
Hörneffekter... Ctrl + Alt + R    
Index Skift + F8    
Ingen '    
Inställningar: Allmänna... Ctrl + K    
Justera F8    
Klipp ut Ctrl + X    
Klistra in Ctrl + V    
Klistra in i Ctrl + Alt + V    
Klistra in på plats Skift + Ctrl + Alt + V    
Knuffa 1/10 nedåt Skift + Ctrl + Nedåtpil    
Knuffa 1/10 uppåt Skift + Uppåtpil    
Knuffa 1/10 uppåt Skift + Ctrl + Uppåtpil    
Knuffa 1/10 åt höger Skift + Ctrl + Högerpil    
Knuffa 1/10 åt vänster Skift + Ctrl + Vänsterpil    
Knuffa duplicerat objekt 1/10 nedåt Skift + Ctrl + Alt + Nedåtpil    
Knuffa duplicerat objekt 1/10 uppåt Skift + Ctrl + Alt + Uppåtpil    
Knuffa duplicerat objekt 1/10 åt höger Skift + Ctrl + Alt + Högerpil    
Knuffa duplicerat objekt 1/10 åt vänster Skift + Ctrl + Alt + Vänsterpil    
Knuffa duplicerat objekt nedåt Alt + Nedåtpil    
Knuffa duplicerat objekt uppåt Alt + Uppåtpil    
Knuffa duplicerat objekt x10 nedåt Skift + Alt + Nedåtpil    
Knuffa duplicerat objekt x10 uppåt Skift + Alt + Uppåtpil    
Knuffa duplicerat objekt x10 åt höger Skift + Alt + Högerpil    
Knuffa duplicerat objekt x10 åt vänster Skift + Alt + Vänsterpil    
Knuffa duplicerat objekt åt höger Alt + Högerpil    
Knuffa duplicerat objekt åt vänster Alt + Vänsterpil    
Knuffa nedåt Nedåtpil    
Knuffa uppåt Uppåtpil    
Knuffa x10 nedåt Skift + Nedåtpil    
Knuffa x10 åt höger Skift + Högerpil    
Knuffa x10 åt vänster Skift + Vänsterpil    
Knuffa åt höger Högerpil    
Knuffa åt vänster Vänsterpil    
Kontrollera stavning... Ctrl + i    
Konvertera riktningspunkt Skift + C    
Kopiera Ctrl + C    
Lager F7    
Linje F10    
Linje Å    
Lås placering Ctrl + L    
Lås stödlinjer Ctrl + Alt + ¨    
Lås upp placering Ctrl + Alt + L    
Lägg till ankarpunkt +    
Lägg till ny sida Skift + Ctrl + P    
Länkar Skift + Ctrl + D    
Marginaljustering Skift + Ctrl + J    
Markera alla stödlinjer Ctrl + Alt + G    
Markera allt Ctrl + A    
Markera det understa objektet Skift + Ctrl + Alt + Ö    
Markera det översta objektet Skift + Ctrl + Alt + Ä    
Markera nästa objekt ovanför Ctrl + Alt + Ä    
Markera nästa objekt under Ctrl + Alt + Ö    
Markeringsverktyget V    
Minska ordmellanrum Ctrl + Alt + Backsteg    
Minska ordmellanrum x 5 Skift + Ctrl + Alt + Backsteg    
Minska storlek/skala med 1 % Ctrl + ,    
Minska storlek/skala med 5 % Ctrl + Alt + ,    
Minska teckenstorlek Skift + Ctrl + ,    
Minska teckenstorlek x 5 Skift + Ctrl + Alt + ,    
Montera... Ctrl + D    
Normal lodrät textbredd Skift + Ctrl + Alt + X    
Normal vågrät textbredd Skift + Ctrl + X    
Nytt standarddokument Skift + Ctrl + N, Standard Ctrl + Alt + N  
Nytt: Dokument... Ctrl + N    
Nästa fönster Ctrl + F6    
Nästa sida Skift + PgDn, Tabeller Skift + PgDn, Text Skift + PgDn
Omforma F9    
Omforma fritt E    
Ordna: Flytta bakåt Ctrl + Ö    
Ordna: Flytta framåt Ctrl + Ä    
Ordna: Placera underst Skift + Ctrl + Ö    
Ordna: Placera överst Skift + Ctrl + Ä    
Ovalverktyget L    
Packa... Skift + Ctrl + Alt + P    
Passning: Anpassa innehållet proportionellt Skift + Ctrl + Alt + E    
Passning: Anpassa innehållet till ramen Ctrl + Alt + E    
Passning: Anpassa ramen till innehållet Ctrl + Alt + C    
Passning: Centrera innehållet Skift + Ctrl + E    
Penna N    
Preflight... Skift + Ctrl + Alt + F    
Radera Backsteg    
Rektangel M    
Rektangelramverktyget F    
Roteringsverktyget R    
Sammansätt: Frigör Ctrl + Alt + 8    
Sammansätt: Skapa Ctrl + 8    
Saxverktyget C    
Sidor F12    
Sista sidan Skift + Ctrl + PgDn, Tabeller Skift + Ctrl + PgDn, Text Skift + Ctrl + PgDn
Skapa konturer utan att ta bort texten Skift + Ctrl + Alt + O    
Skapa textkonturer Skift + Ctrl + O    
Skevningsverktyget O    
Skriv ut... Ctrl + P    
Skugga... Ctrl + Alt + M    
Spara Ctrl + S    
Spara alla Skift + Ctrl + Alt + S    
Spara en kopia... Ctrl + Alt + S    
Spara som... Skift + Ctrl + S    
Stega och upprepa... Skift + Ctrl + V    
Stycke... Ctrl + M    
Stycke: Alternativ för radbyten... Ctrl + Alt + K    
Stycke: Justering... Skift + Ctrl + Alt + J    
Stycke: Linjer... Ctrl + Alt + J    
Styckeformat... F11    
Stäng Ctrl + W, Standard Ctrl + F4  
Stäng alla Skift + Ctrl + Alt + W    
Stäng dokument Skift + Ctrl + W    
Sök nästa Ctrl + Alt + F    
Sök/ersätt... Ctrl + F    
Ta bort lokala visningsinställningar Skift + Ctrl + F2    
Tabbar... Skift + Ctrl + T    
Tabell Skift + F9    
Tecken... Ctrl + T    
Tecken: Endast versaler Skift + Ctrl + K    
Tecken: Kapitäler Skift + Ctrl + H    
Tecken: Nedsänkta Skift + Ctrl + Alt + +    
Tecken: Understrukna Skift + Ctrl + U    
Tecken: Upphöjda Skift + Ctrl + +    
Teckenformat... Skift + F11    
Teckenformat: Definiera om format Skift + Ctrl + Alt + C    
Uppdatera listan med saknade teckensnitt Skift + Ctrl + Alt + '    
Uppdatera nu Skift + F5    
Urklippsbana... Skift + Ctrl + Alt + K    
Visa dolda tecken Ctrl + Alt + i    
Visa mallobjekt Ctrl + Y    
Visa stödraster för baslinje Ctrl + Alt + §    
Visa stödraster för dokument Ctrl + §    
Visa textkopplingar Ctrl + Alt + Y    
Visa/dölj alla paletter Tabb    
Visa/dölj alla paletter utom verktygslådan Skift + Tabb    
Visning med hög kvalitet Ctrl + Alt + H    
Vänsterjustering Skift + Ctrl + L    
Växla fyllnings och linjefärger Skift + X    
Växla mellan text och objektkontroller J    
Växla visningsinställning mellan standardläge och förhandsvisningsläge W    
Zooma 200% Ctrl + 2    
Zooma 400% Ctrl + 4    
Zooma 50% Ctrl + 5    
Ångra Ctrl + Z    
Ändra inställning för typografiska citattecken Skift + Ctrl + Alt + §    
Öka ordmellanrum Ctrl + Alt + Å    
Öka ordmellanrum x 5 Skift + Ctrl + Alt + Å    
Öka storlek/skala med 1 % Ctrl + .    
Öka storlek/skala med 5 % Ctrl + Alt + .    
Öka teckenstorlek Skift + Ctrl + .    
Öka teckenstorlek x 5 Skift + Ctrl + Alt + .    
Öppna Ctrl + O    
Används tillsammans med verktyget Tabeller
Cellalternativ: Text... Ctrl + Alt + B    
Flytta nedåt Nedåtpil    
Flytta till den första cellen i kolumnen Alt + PgUp    
Flytta till den första cellen i raden Alt + Home    
Flytta till den första raden i ramen PgUp    
Flytta till den sista cellen i kolumnen Alt + PgDn    
Flytta till den sista cellen i raden Alt + End    
Flytta till den sista raden i ramen PgDn    
Flytta till föregående cell Skift + Tabb    
Flytta till nästa cell Tabb    
Flytta uppåt Uppåtpil    
Flytta åt höger Högerpil    
Flytta åt vänster Vänsterpil    
Infoga: Kolumner... Ctrl + Alt + 9    
Infoga: Rader... Ctrl + 9    
Markera celler ovanför Skift + Uppåtpil    
Markera celler till höger Skift + Högerpil    
Markera celler till vänster Skift + Vänsterpil    
Markera celler under Skift + Nedåtpil    
Radera Backsteg    
Ta bort Ta bort    
Ta bort: Kolumn Skift + Backsteg    
Ta bort: Rad Ctrl + Backsteg    
Tabellalternativ: Tabellinställningar... Ctrl + Alt + T    
Välj: Cell Ctrl + '    
Välj: Kolumn Ctrl + Alt + 3    
Välj: Rad Ctrl + 3    
Välj: Tabell Ctrl + Alt + A    
Växla mellan markering av celler/text Escape    
Används tillsammans med verktyget Text
Ersätt med ersättningstext Ctrl + F3    
Ersätt med ersättningstext och Sök efter nästa Skift + F3    
Ersätt med markerad text Ctrl + F2    
Flytta ett ord åt höger Ctrl + Högerpil    
Flytta ett ord åt vänster Ctrl + Vänsterpil    
Flytta ett tecken åt höger Högerpil    
Flytta ett tecken åt vänster Vänsterpil    
Flytta ned en rad Nedåtpil    
Flytta till början av raden Home    
Flytta till föregående stycke Ctrl + Uppåtpil    
Flytta till nästa stycke Ctrl + Nedåtpil    
Flytta till slutet av raden End    
Flytta upp en rad Uppåtpil    
Infoga brytningstecken: Fast radbrytning Skift + Enter    
Infoga brytningstecken: Rambrytning Skift + Num Enter    
Infoga brytningstecken: Sidbrytning Ctrl + Num Enter    
Infoga brytningstecken: Spaltbrytning Num Enter    
Infoga specialtecken: Automatisk sidnumrering Ctrl + Alt + N    
Infoga specialtecken: Avsnittsnamn Skift + Ctrl + Alt + N    
Infoga specialtecken: Copyrightsymbol Alt + G    
Infoga specialtecken: Dubbelt avslutande citattecken Skift + Alt + Ö    
Infoga specialtecken: Dubbelt inledande citattecken Alt + Ö    
Infoga specialtecken: Enkelt avslutande citattecken Skift + Alt + Ä    
Infoga specialtecken: Enkelt inledande citattecken Alt + Ä    
Infoga specialtecken: Föregående sidnummer Skift + Ctrl + Alt + Ö    
Infoga specialtecken: Hårt bindestreck Ctrl + Alt +    
Infoga specialtecken: Högerindragstabb Skift + Tabb    
Infoga specialtecken: Indrag här Ctrl + Å    
Infoga specialtecken: Inledningstecken Alt + 8    
Infoga specialtecken: Kort tankstreck Alt +    
Infoga specialtecken: Långt tankstreck Skift + Alt +    
Infoga specialtecken: Mjukt bindestreck Skift + Ctrl +    
Infoga specialtecken: Nästa sidnummer Skift + Ctrl + Alt + Ä    
Infoga specialtecken: Paragraftecken Alt + 6    
Infoga specialtecken: Styckesymbol Alt + 7    
Infoga specialtecken: Symbol för registrerat varumärke Alt + R    
Infoga specialtecken: Tre punkter Alt + ¨    
Infoga specialtecken: Varumärkessymbol Alt + 2    
Infoga tabell... Skift + Ctrl + Alt + T    
Infoga tomt utrymme: Fyrkantsblanksteg Skift + Ctrl + M    
Infoga tomt utrymme: Halvfyrkantsblanksteg Skift + Ctrl + N    
Infoga tomt utrymme: Hårfint avstånd Skift + Ctrl + Alt + i    
Infoga tomt utrymme: Hårt blanksteg Ctrl + Alt + X    
Infoga tomt utrymme: Nummerbredd Skift + Ctrl + Alt + 8    
Infoga tomt utrymme: Tunt blanksteg Skift + Ctrl + Alt + M    
Lägg till ny indexpost Ctrl + Alt + U    
Lägg till ny indexpost (omvänd ordning) Skift + Ctrl + F8    
Markera en rad nedåt Skift + Nedåtpil    
Markera en rad uppåt Skift + Uppåtpil    
Markera ett ord åt höger Skift + Ctrl + Högerpil    
Markera ett ord åt vänster Skift + Ctrl + Vänsterpil    
Markera ett tecken åt höger Skift + Högerpil    
Markera ett tecken åt vänster Skift + Vänsterpil    
Markera föregående stycke Skift + Ctrl + Uppåtpil    
Markera nästa stycke Skift + Ctrl + Nedåtpil    
Markera rad Skift + Ctrl + Å    
Markera till början av artikeln Skift + Ctrl + Home    
Markera till början av raden Skift + Home    
Markera till slutet av artikeln Skift + Ctrl + End    
Markera till slutet av raden Skift + End    
Minska baslinjeförskjutning Skift + Alt + Nedåtpil    
Minska baslinjeförskjutning x 5 Skift + Ctrl + Alt + Nedåtpil    
Minska kerning och spärra/knip Alt + Vänsterpil    
Minska kerning och spärra/knip med 5 Ctrl + Alt + Vänsterpil    
Minska radavstånd Alt + Uppåtpil    
Minska radavstånd x 5 Ctrl + Alt + Uppåtpil    
Stycke: Avstavning... Ctrl + Alt + H    
Styckeformat: Definiera om format Skift + Ctrl + Alt + R    
Sök efter markerad text Ctrl + F1    
Sök efter nästa Skift + F2    
Sök och Sök efter nästa Skift + F1    
Tecken: Genomstrukna Skift + Ctrl + '    
Återställ kerning och spärra/knip Ctrl + Alt + Q    
Öka baslinjeförskjutning Skift + Alt + Uppåtpil    
Öka baslinjeförskjutning x 5 Skift + Ctrl + Alt + Uppåtpil    
Öka kerning och spärra/knip Alt + Högerpil    
Öka kerning och spärra/knip med 5 Ctrl + Alt + Högerpil    
Öka radavstånd Alt + Nedåtpil    
Öka radavstånd x 5 Ctrl + Alt + Nedåtpil    
Öppna indexpost Ctrl + U    

Upp

 

  EGNA KOMMANDON
Skapa dina egna kortkommandon
Windows
Office Word
Adobe

DE VIKTIGASTE KOMMANDONA ATT KUNNA:
Generella kortkommandon