HEM
WINDOWS
LINUX
INTERNET
OFFICE
ADOBE
ÖVRIGT
Office
Word
Excel
Access
Powerpoint
Outlook
Publisher
Photodraw
FrontPage
 

Word kortkommando

 
Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element

Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller en symbol som du ofta använder.

 1. Klicka på Arkiv - Alternativ - Anpassa Menyfliksområdet (eller Anpassa på Verktygsmenyn i äldre versioner av Word).
 2. Klicka på knappen Anpassa längst ner vid Kortkommandon (eller knappen Tangentbord)
 3. I rutan Spara ändringar i klickar du på den mall som du vill spara kortkommandot i. Sparar du i normalmallen så kommer kommandona att finnas i alla dokument.
 4. I rutan Kategorier klickar du på den kategori som innehåller kommandot eller elementet.
 5. I rutan Kommandon klickar du på kommandot eller elementet. I rutan Aktuella tangenter visas eventuella kortkommandon som redan används. Var noga med att inte använda kommandon som du vill behålla till andra funktioner.
 6. I rutan Ange nytt kortkommando skriver du det nya kortkommandot.
 7. Klicka på Koppla:
 

Skriva ut kortkommandon
Om man vill ha en utskrift av samtliga kortkommandon som finns i Word går det att ordna. Det finns ett inbyggt makro som man kan använda. Man kan även skriva ut de händelser som man kan koppla kommandon till men som ännu inte har några kommandon så listan kan blir lång.

Gör så här:

 1. Gå in på Visamenyn - Makro - Visa Makron (eller Verktygsmenyn - Makro - Makron i ändre versioner).
 2. I rullisten Makron i väljer du Wordkommandon.
 3. I rutan Makronamn väljer du Visa kommandon.
 4. Klicka på knappen Kör.
 5. I dialogrutan som kommer upp, väljer du antingen Alla Word-kommandon och då får du en lista med samtliga händelser som man kan koppla ett kommando till, eller Aktuella Meny- och tangentbordsinställningar för att bara få de händelser som har kommandon.

 

Upp

Kommando Händelse
Allmänt
Ctrl + N Nytt dokument
Ctrl + O eller Alt + Ctrl + F2 Eller Ctrl F12 Visa dialogrutan Öppna
Alt + F4 Avsluta Word
Alt + Skift Byta språk i stavningskontrollen (Håll in Alt och klicka på Skift)
Skift + F1 Förklaring (Frågetecken i pekaren)
Ctrl + Skift + S Gå till kombinationsrutan Formatmall
Ctrl + Skift + B Gå till kombinationsrutan Teckensnitt
Ctrl + Skift + P Gå till kombinationsrutan Teckenstorlek
Alt + F7 Gå till nästa felstavning
F1 Hjälp
Ctrl + Skift + R Räkna om ord
Alt + S Skicka det aktiva dokumentet med E-post
Ctrl + S eller Skift + F12 eller Alt + Skift + F2 Spara
F7 Stavning och grammatik
Skift + F7 Synonymer
Ctrl + Skift + G Visa dialogrutan Räkna ord
Ctrl + P eller Ctrl + Skift + F12 Visa dialogrutan Skriv ut
F12 Visa dialogrutan Spara som
Alt + Ctrl + F1 Visa Microsoft Systeminformation
Alt + Skift + F7 Visa/Dölj översättning i Åtgärdsfönstret
Format
Ctrl + 5 1,5 raders radavstånd
Ctrl + Skift + N Använd formatmallen Normal
Alt + 1 Använd formatmallen Rubrik 1
Alt + 2 Använd formatmallen Rubrik 2
Alt + 3 Använd formatmallen Rubrik 3
Ctrl + Skift + Q Använd teckensnittet Symbol
Alt + Ctrl + K Autoformat
Ctrl + E Centrerad text
Ctrl + 2 Dubbelt radavstånd
Ctrl + 1 Enkelt radavstånd
Ctrl + R Högerjusterad text
Ctrl + Skift + Bindestreck Infoga hårt bindestreck
Ctrl + Skift + Blanksteg Infoga hårt mellanslag
Ctrl + Numeriskt Minus med Num Lock på Infoga kort tankstreck
Alt + Ctrl + Numeriskt Minus med Num Lock på Infoga långt tankstreck
Ctrl + Bindestreck Infoga mjukt bindestreck
Ctrl + Skift + V Klistra in format
Ctrl + Skift + C Kopiera format
Ctrl + 0 Lägg till eller ta bort 12 punkters avstånd före stycke
Ctrl + J Marginaljusterad text
Ctrl + Skift + T Minska hängande indrag
Ctrl + Skift + M Minska indrag från vänster
Ctrl + < eller Ctrl + 8 Minska teckenstorlek
Ctrl + Skift + L Skapa punktlista
Ctrl + Skift + H Sätta/Ta bort Dold text
Ctrl + Skift + D Sätta/Ta bort Dubbel understrykning
Ctrl + U eller Ctrl + Skift + W Sätta/Ta bort Enkel understrykning
Ctrl + F Sätta/Ta bort Fet stil
Ctrl + Skift + I Sätta/Ta bort Kapitäler
Ctrl + K Sätta/Ta bort Kursiv stil
Ctrl + Skift + 0 Sätta/Ta bort Nedsänkt text
Ctrl + Plus Sätta/Ta bort Upphöjd text
Ctrl + Skift + A Sätta/Ta bort Versaler
Ctrl + Q Ta bort direktformaterade styckeformat
Ctrl + Blanksteg eller Ctrl + Skift + Z Ta bort direktformaterade teckenformat
Alt + Ctrl + U Uppdatera autoformat
Ctrl + L Vänsterjusterad text
Skift + F3 Ändra skiftläge
Ctrl + T Öka hängande indrag
Ctrl + M Öka indrag från vänster
Ctrl + Skift + < eller Ctrl + 9 Öka teckenstorlek
Infoga
F3 eller Alt + Ctrl + V Infoga autotext
Alt + Ctrl + C Infoga copyrightsymbol
Alt + Ctrl + F Infoga fotnot
Alt + Ctrl + M Infoga grekiska bokstaven my
Alt + Ctrl + A Infoga kommentar
Alt + Ctrl + D Infoga slutkommentar
Alt + Ctrl + E Infoga symbolen för Euro
Alt + Ctrl + R Infoga symbolen för registrerat varumärke
Alt + Ctrl + T Infoga symbolen för varumärke (TM)
Alt + Ctrl + Punkt Infoga tre punkter
Alt + F3 Skapa ny autotextpost
Markera
Skift + F8 Krymp markering
Ctrl + A Markera allt
Ctrl + 5 (Num Lock avstängd) Markera allt
Ctrl + Skift + F8 Markera kolumner i tabbuppställning
Alt + dra med musen Markera kolumner i tabbuppställning
Alt + 5 (Num Lock avstängd) Markera tabell
F8 Utvidga markering
Redigera
Esc Avbryta en åtgärd
F2 Flytta text (Markera, ställ dig där du vill klistra in och klicka på Enter.)
Skift + F5 eller Alt + Ctrl + Z Gå tillbaka till föregående redigeringspunkt
Ctrl + Y eller F4 eller Alt + Enter Gör om den senast ångrade åtgärden eller upprepa senaste åtgärden
Alt + Skift + Backspace Gör om senaste ångrade åtgärden
Ctrl + X eller Skift + Delete Klipp ut
Ctrl + F3 Klipp ut markering till Insamling
Ctrl + V eller Skift + Insert Klistra in
Ctrl + Skift + F3 Klistra in Insamling
Ctrl + C eller Ctrl + Insert Kopiera
Skift + F2 Kopiera text (Markera, ställ dig där du vill klistra in och klicka på Enter.)
Alt + Skift + R Länka till föregående avsnitts sidhuvud eller sidfot
Skift + Enter Mjuk radbrytning (Ny rad, ej nytt stycke)
Enter Ny rad och nytt stycke
Ctrl + Enter Sidbrytning
Ctrl + Skift + Enter Spaltbrytning
Alt + Skift + S Stänga sidhuvud och sidfot
Skift + F4 eller Alt + Ctrl + Y Sök nästa (när du tidigare gjort en sökning och dialogrutan Sök och ersätt är stängd)
Ctrl + Delete Ta bort ett ord åt höger
Ctrl + Backsteg Ta bort ett ord åt vänster
Ctrl + H Visa dialogrutan Ersätt
Ctrl + G eller F5 Visa dialogrutan Gå till
Ctrl + B Visa dialogrutan Sök
Ctrl + Z eller Alt + Backspace Ångra senaste åtgärden
Visning
Alt + Ctrl + S Dela/Ta bort delning av aktivt fönster
Ctrl + F7 Flytta aktivt fönster (gäller i läget återställ)
Ctrl + Skift + F6 eller Alt + Skift + F6 Gå till föregående fönster
Ctrl + F6 eller Alt F6 Gå till nästa fönster
Ctrl + F10 eller Alt + F10 Maximera/Återställ aktivt fönster
Ctrl + W eller Ctrl + F4 Stäng aktivt fönster
Alt + Ctrl + Home Visa bläddringsalternativ
Ctrl + Skift + F5 Visa dialogrutan Bokmärke
Ctrl + I Visa dialogrutan Hyperlänk
Alt + F8 Visa dialogrutan Makro
Alt + Skift + X Visa dialogrutan Markera indexord
Alt + Skift + O Visa dialogrutan Markera innehållsförteckning
Ctrl + D Visa dialogrutan Tecken
Ctrl + F1 Visa eller dölj Åtgärdsfönstret
Alt + Skift + F11 Visa Microsoft Skriptredigeraren
Alt + F11 Visa Visual Basic Editor
Ctrl + F2 eller Alt + Ctrl + I Visa/Dölj Förhandsgranskningen
Ctrl + Skift + 8 Visa/Dölj icke utskrivbara tecken
Ctrl + Skift + E Visa/Dölj Spåra ändringar
Ctrl + Skift + X Visa/Dölj taggar i XML-dokument
Alt + Ctrl + Plus Visa/Dölj underdokument
Alt + Ctrl + O Visningsläget Disposition
Alt + Ctrl + N Visningsläget Normal
Alt + Ctrl + P Visningsläget Utskriftslayout
F6 Växla ruta i delat fönster
Ctrl + F5 eller Alt + F5 Återställ aktivt fönster
Ctrl + F8 Ändra storlek på aktivt fönster (gäller i läget återställ)
Kopplad utskrift
Alt + Skift + F eller Alt + Skift + i Infoga kopplingsinstruktion i huvuddokument
Alt + Skift + N Koppla till nytt dokument
Alt + Skift + M Koppla till skrivare
Alt + Skift + E Redigera källdata
Alt + Skift + K Sök och rapportera fel i huvuddokument
Formulär och Fält
Skift + F11 Föregående fält
Alt + Skift + F1 Föregående fält
Alt + Skift + D Infoga datumfält
Ctrl + F9 Infoga fälttecken
Alt + Skift + L Infoga listfält
Alt + Skift + P Infoga sidnummerfält
Alt + Skift + T Infoga tidfält
Ctrl + 3 eller Ctrl + F11 Lås fält
Ctrl + 4 eller Ctrl + Skift + F11 Lås upp fält
F11 Nästa fält
Alt + F1 Nästa fält
Ctrl + Skift + F9 eller Ctrl + 6 Omvandla fält till text eller hyperlänk till text
F9 eller Alt + Skift + U Uppdatera markerat fält
Alt + F9 Visa/Dölj fältkoder
Skift + F9 Visa/Dölj fältkoder i markerat fält
Disposion
Alt + Skift + Bindestreck Dölj i Disposition
Alt + Skift + Numeriskt Minus Med Num Lock På Dölj i Disposition
Alt + Skift + Nedåtpil Flytta Ned i Disposition
Alt + Skift + Uppåtpil Flytta Upp i Disposition
Alt + Skift + Vänsterpil Höj en nivå i Disposition
Alt + Skift + Högerpil Sänk en nivå i Disposition
Alt + Skift + Plus Visa i Disposition
Alt + Skift + Numeriskt Plus Med Num Lock På Visa i Disposition
Alt + Skift + 1 Visa Rubrik 1 i Disposition
Alt + Skift + 2 Visa Rubrik 2 i Disposition
Alt + Skift + 3 Visa Rubrik 3 i Disposition
Alt + Skift + 4 Visa Rubrik 4 i Disposition
Alt + Skift + 5 Visa Rubrik 5 i Disposition
Alt + Skift + 6 Visa Rubrik 6 i Disposition
Alt + Skift + 7 Visa Rubrik 7 i Disposition
Alt + Skift + 8 Visa Rubrik 8 i Disposition
Alt + Skift + 9 Visa Rubrik 9 i Disposition
Alt + Skift + A Visa/Dölj alla nivåer i Disposition
Alt + Skift + L Visa/Dölj endast första raden i Disposition

Upp

 

  EGNA KOMMANDON
Skapa dina egna kortkommandon
Windows
Office Word
Adobe

DE VIKTIGASTE KOMMANDONA ATT KUNNA:
Generella kortkommandon